69ɫ

Reading Program

Reading Program

At the 69ɫ we believe reading is the academic foundation of each student's success. With that, we prioritize reading daily with a goal of making reading a wonderful  lifelong habit. To help create a culture of reading at ASU we started a Series Reading program for grades 3-5 and an All-Star program with Raz-Kids for grades K-2. 

Our Series Reading program helps supplement our curriculum. It allows students to have a deeper connection with the book’s characters, increase comprehension and increases reading time. That familiarity helps strengthen success and understanding with each book in the series.

With Raz-Kids our younger readers get exposed to both fiction and nonfiction books that are at their reading level and allow them to move higher once they have completed their assigned level. 

Both programs work in roughly the same way. Students read books from their reading level, then are assessed on their knowledge of the book. For K-2 students they earn stars. With enough stars they earn rewards like certificates, a medal and having themselves in the All-Star club. For 3-5 students they read books from their assigned book levels. Once they finish reading their book they also are assessed on their knowledge of the book. Grades 3-5 students can earn certificates and a medal but if they finish a series from the above Series Reading program they can also earn a charm for their charm necklace. 

All-Star Club

 • For Grades K-2 
 • All-Star Club  is a reward system based on the number of stars earned by the student
 • There are two parts for the All-Star Club
  • Student level 
   • Pre-K
    • 20,000 stars = a gift, your picture on the All-Star board, and a certificate 
    • 30,000 stars = a certificate 
    • 40,000 stars = a certificate 
    • 50,000 stars = a medal 
   • Kindergarten 
    • 30,000 stars = a gift, your picture on the All-Star board, and a certificate 
    • 40,000 stars = a certificate 
    • 50,000 stars = a certificate 
    • 60,000 stars = a medal 
   • Grade 1
    • 40,000 stars = a gift, your picture on the All-Star board, and a certificate
    • 50,000 stars = a certificate 
    • 60,000 stars = a certificate 
    • 70,000 stars = a medal 
   • Grade 2 
    • 50,000 stars = a gift, your picture on the All-Star board, and a certificate
    • 60,000 stars = a certificate 
    • 70,000 stars = a certificate 
    • 80,000 stars = a medal 
  • Class level
   • Kindergarten 
    • 500,000 stars = Red Wolf Pride & a pizza party
    • 750,000 stars = Red Wolf Pride & a pizza party
    • 1,000,000 stars = Red Wolf Pride & a pizza party
    • 1,250,000 stars = Red Wolf Pride & a pizza party
   • Grade 1
    • 750,000 stars = Red Wolf Pride & a pizza party
    • 1,000,000 stars = Red Wolf Pride & a pizza party
    • 1,250,000 stars = Red Wolf Pride & a pizza party
    • 1,500,000 stars = Red Wolf Pride & a pizza party
   • Grade 2
    • 1,000,000 stars = Red Wolf Pride & a pizza party
    • 1,250,000 stars = Red Wolf Pride & a pizza party
    • 1,500,000 stars = Red Wolf Pride & a pizza party
    • 1,750,000 stars = Red Wolf Pride & a pizza part

Millionaires Club

 • For Grades 3-5 
 • Millionaires Club is a reward system based on the number of words read
 • There are two parts for the Millionaires Club
  • Student level 
   • Grade 3
    • 450,000 words read = certificate, picture on the Wall of Fame and a gift 
    • 600,000 words read = certificate
    • 750,000 words read = certificate
    • 900,000 words read = medal 
   • Grade 4
    • 600,000 words read = certificate, picture on the Wall of Fame and a gift 
    • 750,000 words read = certificate
    • 900,000 words read = certificate
    • 1,100,000 words read = medal 
   • Grade 5
    • 750,000 words read = certificate, picture on the Wall of Fame and a gift 
    • 1,000,000 words read = certificate
    • 1,200,000 words read = certificate
    • 1,500,000 words read = medal 
  • Class level 
   • 7,000,000 words read = Red Wolf Pride & a  pizza party (grade 3 only) 
   • 10,000,000 words read = Red Wolf Pride & a pizza party
   • 15,000,000 words read = Red Wolf Pride & a pizza party
   • 20,000,000 words read = Red Wolf Pride & a pizza party

Ном унших нь сурагч бүрийг амжилтанд хөтлөх эрдмийн суурь болдог гэдэгт Улаанбаатар дахь Америк сургуулийнхан бид итгэдэг.  Иймд, бид сурагчдаа насан туршдаа унших дадлыг хэвшүүлэхийг зорилго болгож, өдөр бүр ном уншихыг нэгт тавьдаг.   Үүний тулд, Америк сургуульд унших соёлыг бий болгохын тулд, бид 3-5 дугаар ангид зориулсан Цуврал Номын хөтөлбөр болон Raz-Kids платформын Бүх-Одод хөтөлбөрийг тус тус хэрэгжүүлж байна. 

Цуврал Номын платформ нь манай сургалтын нэмэлт хөтөлбөр бөгөөд сурагчид номын баатруудыг улам илүү ойлгох чадварыг нэмэгдүүлж, унших хугацааг нь уртасгах боломжийг олгодог. 

Raz-Kids платформоор дамжуулан бяцхан уншигчид маань өөрийн түвшиндөө тохирсон уран зохиолын болон баримтат номнуудаас уншин, тухайн түвшингээ дуусгаад, дараагийн түвшинд ахих боломжийг олгодог. 

Дээрх хоёр хөтөлбөр нь ижил зарчмаар явагддаг. Сурагчид өөрсдийн түвшний номоо уншиж дуусаад тус номын талаарх мэдлэгээ шалгуулдаг. 

Цэцэрлэгээс 2 дугаар ангийн хүүхдүүд од цуглуулдаг. Хангалттай одтой хүүхдүүд сертификат болон медаль авдаг бөгөөд зургаа Бүх-Оддын хүндэт самбарт тавиулах эрхийн эзэд болно.   

3-5 дугаар ангийн сурагчид тухайн түвшний номоо уншиж, дуусаад номын талаарх мэдлэгээ шалгуулдаг. 3-5 дугаар ангийн сурагчид сертификат болон медаль авах бөгөөд дээрх Цуврал Номын хөтөлбөрөөс ном уншиж дуусгасан бол гоёмсог хүзүүний зүүлтэндээ зориулж чимэглэл авах боломжтой юм. 


Бүх-Одод Клуб

 • Цэцэрлэгээс 2 дугаар ангийн сурагчдад зориулсан;
 • Сурагч бүрийн цуглуулсан од дээр суурилсан тэднийг урамшуулах хөтөлбөр;
 • Тус хөтөлбөр нь үндсэн 2 хэсэгтэй;
  • Сурагчийн түвшин
   • Цэцэрлэгийн өмнөх нас 
    • 20,000 од = бяцхан бэлэг, Бүх-Оддын самбарт зургаа тавиулах эрх, сертификат
    • 30,000 од = сертификат 
    • 40,000 од = сертификат 
    • 50,000 од = медаль 
   • Цэцэрлэгийн нас 
    • 30,000 од = a gift, Бүх-Оддын самбарт зургаа тавиулах эрх, сертификат 
    • 40,000 од = сертификат 
    • 50,000 од = сертификат 
    • 60,000 од = медаль 
   • 1 дүгээр анги
    • 40,000 од = a gift, Бүх-Оддын самбарт зургаа тавиулах эрх, сертификат
    • 50,000 од = сертификат 
    • 60,000 од = сертификат 
    • 70,000 од = медаль 
   • 2 дугаар анги
    • 50,000 од = a gift, Бүх-Оддын самбарт зургаа тавиулах эрх, сертификат
    • 60,000 од = сертификат 
    • 70,000 од = сертификат 
    • 80,000 од = медаль 
  • Ангийн түвшин
   • Цэцэрлэгийн анги
    • 500,000 од = Улаан Чонийн Бахархал & Пицца үдэшлэг хийх эрх 
    • 750,000 од = Улаан Чонийн Бахархал & пицца үдэшлэг хийх эрх
    • 1,000,000 од = Улаан Чонийн Бахархал & пицца үдэшлэг хийх эрх
    • 1,250,000 од = Улаан Чонийн Бахархал & пицца үдэшлэг хийх эрх
   • 1 дүгээр анги
    • 750,000 од = Улаан Чонийн Бахархал & пицца үдэшлэг хийх эрх
    • 1,000,000 од = Улаан Чонийн Бахархал & пицца үдэшлэг хийх эрх
    • 1,250,000 од = Улаан Чонийн Бахархал & пицца үдэшлэг хийх эрх
    • 1,500,000 од = Улаан Чонийн Бахархал & пицца үдэшлэг хийх эрх
   • 2 дугаар анги
    • 1,000,000 од = Улаан Чонийн Бахархал & пицца үдэшлэг хийх эрх
    • 1,250,000 од = Улаан Чонийн Бахархал & пицца үдэшлэг хийх эрх
    • 1,500,000 од = Улаан Чонийн Бахархал & пицца үдэшлэг хийх эрх
    • 1,750,000 од = Улаан Чонийн Бахархал & a пицца үдэшлэг хийх эрхСаятнуудын клуб

 • 3-5 дугаар ангийн сурагчдад зориулсан;
 • Сурагч бүрийн уншсан үгийн тоон дээр тулгуурлан тэднийг урамшуулах хөтөлбөр;
 • Тус хөтөлбөр нь үндсэн 2 хэсэгтэй;
  • Сурагчийн түвшин
   • 3 дугаар анги
    • 450,000 үг уншвал = сертификат, Алдрын ханан дээр зургаа тавиулах эрх, бяцхан бэлэг 
    • 600,000 үг уншвал = сертификат
    • 750,000 үг уншвал = сертификат
    • 900,000 үг уншвал = медаль 
   • 4 дүгээр анги
    • 600,000 үг уншвал = сертификат, Алдрын ханан дээр зургаа авиулах эрх, бяцхан бэлэг 
    • 750,000 үг уншвал = сертификат
    • 900,000 үг уншвал = сертификат
    • 1,100,000 үг уншвал = медаль 
   • 5 дугаар анги
    • 750,000 үг уншвал = сертификат, Алдрын ханан дээр зургаа тавиулах эрх, бяцхан бэлэг 
    • 1,000,000 үг уншвал = сертификат
    • 1,200,000 үг уншвал = сертификат
    • 1,500,000 үг уншвал = медаль
  • Ангийн түвшин
   • 7,000,000 үг уншвал = Улаан Чонийн Бахархал & пицца үдэшлэг хийх эрх (зөвхөн 3 дугаар ангийнханд хамаарна) 
   • 10,000,000 үг уншвал = Улаан Чонийн Бахархал & пицца үдэшлэг хийх эрх
   • 15,000,000 үг уншвал = Улаан Чонийн Бахархал & пицца үдэшлэг хийх эрх
   • 20,000,000 үг уншвал = Улаан Чонийн Бахархал & пицца үдэшлэг хийх эрх